S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC   (+357) 22250597
·
info@aapartners.law
Free consultation

Διατροφή Ανηλίκων Τέκνων στην Κύπρο

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι με παιδιά, το οποίο βρίσκεται σε διάσταση ή σε διαδικασία διαζυγίου είναι το θέμα της διατροφής των τέκνων.

Το θέμα της διατροφής αποτελεί  ένα από τα πιο σοβαρά θέματα μεταξύ των διαδίκων γιατί συνήθως προκαλεί συζητήσεις, διαφωνίες και αντιπαραθέσεις μεταξύ των γονέων οι οποίες  προκύπτουν από την άγνοια της σχετικής νομοθεσίας αλλά και των υποχρεώσεων των γονέων  προς τα ανήλικα τέκνα τους.

Ρυθμίζεται από τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο του 1990 (216/1990) όπως αυτός τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με το άρθρο 33 (1) του Νόμου: «Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του.»

Επιβάλλεται ως υποχρέωση που προκύπτει από την ιδιότητα του ατόμου να είναι γονέας και η υποχρέωση για καταβολή διατροφής δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για την συντήρηση και ευημερία του δικαιούχου ανάλογα πάντα με την περίπτωση καθώς και τα έξοδα για την εν γένει εκπαίδευσή του. Σε μία αίτηση για διατροφή περιλαμβάνονται έξοδα που αφορούν σίτιση, ένδυση – υπόδηση, ιατρικά έξοδα, ιδιαίτερα μαθήματα, μεταφορικά, δραστηριότητες, αναλογία ρεύματος, νερού, ενοικίου, θέρμανσης κτλ.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 (1) του Νόμου 216/90, το ύψος της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες του υπόχρεου σε διατροφή.

Ο καθορισμός του ποσού διατροφής δύναται να τροποποιείται αναλόγως με τις ανάγκες του ανήλικου τέκνου ή με την μεταβολή της οικονομικής ικανότητας του γονέα. Η τροποποίηση Διατάγματος Διατροφής γίνεται με αίτηση στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο δύναται να μειώσει ή να αυξήσει το ποσό, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που άλλαξαν μετά την έκδοση του πρώτου Διατάγματος.

Λόγω του ότι η διατροφή αποτελεί άμεση  και καθημερινή ανάγκη, δίνεται στον Αιτητή η δυνατότητα να προβεί σε καταχώρηση μονομερούς αίτησης για έκδοση ενδιάμεσου προσωρινού διατάγματος διατροφής μέχρι την εκδίκαση της κυρίως αίτησης ώστε να καλύπτονται οι άμεσες και καθημερινές ανάγκες του ανηλίκου. Ο καθ’ ου η αίτηση έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει ένσταση στην μονομερή αίτηση.

Σε περίπτωση που ο γονέας εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα διατροφής λαμβάνει 13ο ή και 14ο μισθό ή το Δικαστήριο κρίνει εύλογο, το διάταγμα διατροφής δυνατόν να περιλάβει και αντίστοιχη επιπρόσθετη 13η ή και 14η καταβολή.

Από το 2008 υπάρχει δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων αποκοπής απολαβών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο, ΚΕΦ. 6, αλλά και δυνατότητα αυτόματης μηνιαίας ανάληψης από τραπεζικό λογαριασμό, που διατηρεί ο υπόχρεος σε διατροφή προς όφελος του δικαιούχου.

Το ποσό της διατροφής μετά την έκδοση διατάγματος αυξάνεται αυτόματα κατά 10% κάθε εικοσιτέσσερις μήνες.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί διάταγμα διατροφής και ο υπόχρεος σε διατροφή δεν καταβάλλει το ποσό διατροφής εντός του χρόνου που αναγράφεται στο εκδοθέν διάταγμα τότε το Δικαστήριο δύναται να διατάξει ποινή που ισοδυναμεί με φυλάκισή του.

Η υποχρέωση για διατροφή είναι δυνατόν να συνεχίσει και μετά την ενηλικίωση του τέκνου στις περιπτώσεις που επιβάλλεται ως αυτές ρυθμίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.

Η υποχρέωση για διατροφή παύει όταν αποβιώσει ο δικαιούχος ή ο υπόχρεος για διατροφή.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aapartners.law ή (+357) 22250597.

 


S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC is a lawyer’s liability company founded by Stavriana Antoniou.

© S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC. The information provided in this publication does not constitute legal, tax or investment advice and no responsibility is accepted for any loss occasioned directly or indirectly as a result of persons acting, or refraining from acting, wholly or partially in reliance upon it.

error: Content is protected !!