S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC   (+357) 22250597
·
info@aapartners.law
Free consultation

Πολιτική Συμβίωση

Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος (184(Ι)/2015) τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2015 με δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η σύναψη πολιτικής συμβίωσης έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες του γάμου δυνάμει των διατάξεων του Περί Γάμου Νόμου με εξαίρεση τον Περί Υιοθεσίας Νόμο.

Το φύλο των ατόμων που επιθυμούν να συνάψουν πολιτική συμβίωση δεν καθορίζεται από τη νομοθεσία.

Αρμόδια αρχή για τη σύναψη πολιτικής συμβίωσης είναι η Επαρχιακή Διοίκηση της επαρχίας διαμονής των προτιθέμενων να συνάψουν πολιτική συμβίωση, εκτός αν πρόκειται για άτομα που δε διαμένουν στη Δημοκρατία και δύνανται να επιλέξουν την επαρχία της επιλογής τους. Η σύναψη της πολιτικής συμβίωσης πραγματοποιείται ενώπιον του Eπάρχου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Ληξιάρχου.

Για τη σύναψη πολιτικής συμβίωσης απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προτιθέμενων προσώπων όπως αυτή ορίζεται στο νόμο.

Μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου δύναται να καταστήσει την συναφθείσα πολιτική συμβίωση άκυρη ή ακυρώσιμη.

Απαιτούμενα έγγραφα για τη σύναψη πολιτικής συμβίωσης είναι το έντυπο πολιτικής συμβίωσης το οποίο υποβάλλεται από τους προτιθέμενους να συνάψουν πολιτική συμβίωση μαζί με δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, λογαριασμό κοινής ωφελείας ή πιστοποιητικό από κοινοτάρχη ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να καταδεικνύει διεύθυνση διαμονής, ένορκη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει άλλο γάμο ή άλλη πολιτική συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ και δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιητικού ελευθερίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των προτιθέμενων να συνάψουν πολιτική συμβίωση. Πολίτες Κρατών – μελών της ΕΕ ή πολίτες τρίτων χωρών μπορούν επιπρόσθετα να παρουσιάσουν άδεια παραμονής.

Η πολιτική συμβίωση λύνεται με έγγραφη κοινή δήλωση των συμβίων η οποία γίνεται αυτοπροσώπως στην παρουσία του Ληξιάρχου ενώπιον του οποίου έχει συναφθεί η Πολιτική Συμβίωση και δύο (2) τουλάχιστον μαρτύρων, με διάταγμα του Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία αυτό έχει συναφθεί. Η ακύρωση εκδίδεται μετά από αίτηση του ενός εκ των συμβίων, η οποία επιδίδεται στον άλλο συμβίο ή αυτοδικαίως, σε περίπτωση που συνάπτεται γάμος μεταξύ των συμβίων ή με το θάνατο ενός εκ των συμβίων ή και των δύο συμβίων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aapartners.law ή (+357) 22250597.

 


S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC is a lawyer’s liability company founded by Stavriana Antoniou.

© S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of S. ANTONIOU & ASSOCIATES LLC. The information provided in this publication does not constitute legal, tax or investment advice and no responsibility is accepted for any loss occasioned directly or indirectly as a result of persons acting, or refraining from acting, wholly or partially in reliance upon it.

error: Content is protected !!